• bąbać się [trykać się]: Czekej, o dwunasty zacznom sie koziołki bąbać. Zasłysz. Tej, pacz, koziołki sie bómbiom! (o koziołkach na wieży ratuszowej w Poznaniu). Zasłysz.

sieci społecznościowe