• bauer wych. z użycia., ekspr. [gospodarz (w czasie okupacji wyraz nacechowany negatywnie)]: [...] transport, tam się w mig nabawił taczką musiał wozić różne bruchu, potem w Niemczech u bałera ajnzac. Na koniec złapał ją w tej drodze na roboty i robiła u bauera.
  • bauer

sieci społecznościowe