• baumajster daw. [budowniczy, mistrz budowlany]: O godzinie jedenastej schodzili się baumajstrzy, którzy obeszli swoje budowy i zadysponowali robotę. W Lipsku poznałem baumajstra, który był takim pijaczyną, jak to się często wśród murarzy u nas trafia. Inform.

sieci społecznościowe