• bebciu żart. [chleb, chlebek (zwłaszcza w mowie dzieci)]: Cieszyłem się, gdy któryś z moich lepiej sytuowanych kolegów szkolnych dał mi "fece bebcia" (kawałek chleba).

sieci społecznościowe