• boża męka [przydrożny krzyż, figura, kapliczka]: Figury świętych i krzyże przy drogach, zwane w Galicyi figurami albo kaplicami, nazywają się w Wielkopolsce ogólnie bożemi mękami. W roku 1719 dopuścił się jeden z możniejszych lutrów jutrosińskich, niejaki von Ebers, okrutnej zniewagi bożej męki, strzelając w czasie polowania do wizerunku Chrystusa. Ocuciłeś się przed bożą męką o dwóch ściętych ramionach, która wyglądała teraz jak szubienica ustawiona na rozstaju, zmurszała i pokryta mchem. W Żebrojewie znalazła się nawiedzona chorągiew. Pod Kotorowem płacze boża męka krwawymi łzami. Trafiały się też Boże Męki przyrządzone z dwóch desek z powieszonym na środku medalikiem z szyi zdjętym. Jeszcze jechali dobry kwadrans drogi, aż do rozstaja, nad którym na odarniowanym usypisku czerniała Boża Męka. Monotonię widoku przerywał tylko wznoszący się przy rozwidleniu dróg wysoki, prosty krzyż sosnowy z Bożą Męką. Po drugiej stronie tej drogi za "Bożą męką" tak ówcześni mieszkańcy nazywali pobudowaną kapliczkę z wizerunkiem Chrystusa miejscowi pracownicy uprawiali działki poprzegradzane żywopłotem.