• cerać [cucić, ożywiać]: Te zwiyndłe kwiaty spróbuje cyrać w misce z wodom. Trzeba tak długo cerać to dziecko, póki się zupełnie nie rozbudzi. Zasłysz. Cyrali my go, cyrali i nie mogli docyrać. Zasłysz.