• chłopyszek [chłopiec]: Chłopyszku, wymaraj tam dlo mnie jeden bilet na te europejskie walki, bo ni mom o czym z ludźmi gadać. Na piyszy dziń szkoły wysztyftowaam mojegó chłopyszka jak tyko żym mogła. Inform.