• dekiel [czapka]: Jo w ty cinki katanie, bez dekla na gowie. Pani, gdzie jest mój dekiel, bo my zez małżonką jadymy do miasta Łodzi i na takie zimnisko nie pójde przecież zez gołą glacą. ◊ fraz. mieć z deklem [być niespełna rozumu]: Tej tyn Rychu cheba mo z deklem, jakby buł normalny, to by przecież tak nie godoł, no szak? Zasłysz.