• ekstra blm, daw., rzad. [rodzaj gry w piłkę]: Starsze uprawiały ekstrę (zasady jej podobne były do zabawy w dwa ognie, z tym, że jedna drużyna stawała w kole, a druga ją otaczała). Chłopcy uprawiali palanta bądź ekstrę.