• flizkarz powsz. [rzemieślnik układający płytki ceramiczne]: Ile ci flizkarze teraz biorom kto sobie może na to pozwolić? Inform. Musze być w dómu od rana, bo przychodzi flizkarz. Zasłysz.

sieci społecznościowe