• frech ndm, wych. z użycia 1. [bezczelny, zuchwały]: Takiś frech! A tyś sam za to do obozu nie trafił? Freś uczeń to już jedynki z zachowania nie miał. Nie, nie! Inform. 2. [bezczelnie, arogancko]: Ja do ni grzecznie, a ona do mnie frech. Inform.

sieci społecznościowe