• galarepa 1. powsz. [kalarepa]: Niech mi pan da jeszcze ze dwie galarepy. Zasłysz. Galarepa po czemu? Zasłysz. Migiem szpycuje do "Gazyty", bo żym nie pojoł ani szczypy czemu nie świynto galarypy?! Lubiła gotować rumpuć z kapusty albo z galarypy. Inform. 2. daw. uczn. [galeria, miejsce w teatrze na najwyższym balkonie]: A zatem najtańsze na galerię, czyli jak się mówiło w żargonie uczniowskim "na galarepę".

sieci społecznościowe