• giglanie powsz. [łaskotanie]: Od dziecioka nie lubiałam giglanio. Inform. Zawsze się bał giglania, zwłaszcza pod pachami. Zasłysz. Stójcie spokojnie, i tylko bez jakiegoś znowu giglania! Zasłysz.

sieci społecznościowe