• huby blp [gospodarstwo lub kilka gospodarstw poza obrębem wsi; też wtórnie domy poza obrębem miasta, peryferie]: Nic tu więcej do kombinowania nie było, cały ten mój nagły wyjazd na te huby to bzdura. A Zosia wcześnie wyszła za mąż i mieszkała na jakichś dalekich hubach, gdzie nawet diabeł nie zapuszcza się nocą. Zaś siora babusi Helcia, knaiła sie przewozym bez Warte aż het zez hubów na Starołynce. Jak sie tylko zaczół angryst i świyntojanki, to chodziyli my do ogrodu do dziadusia na huby. Inform.

sieci społecznościowe