• jedza blm, przestarz. [jedzenie]: No a potym domy mu jedzy. Ino nie wiada, co takie niezgulaśne pokraki lubieją. Rano Frącka zrobiła fryzur na kudloka i dali do domu weselnego pomagać przy jedzy. Każdo z kopyścią przy swoim gorku warzy jedze dlo starego i dzieciarów. Nareszcie! Mama, ostaw kuchnią, zećpij fartuch i fyrej dó gości, bo sie tero świgną na wyścigi. Spucną jedze! Tyn kociamber nic jedzy nie bierze, a chudy same gnotki! Inform.