• labija B lp labiją || -ę wych. z użycia, żart.[uczta, zabawa]: Kapela zarżnijcie wiwata, żeby i stary mioł labijom. Urządzimy w sobote labije. Byłaś u Stacha na Sylwestra? Tam ale labija... nie? Inform.

sieci społecznościowe