• langaj żart. [w środowisku młodzieżowym o wysokim chłopcu lub mężczyźnie]: Tyn langaj to piłe włoży do kosza, nie musi rzucać! Zasłysz. Tej, langaj to z ciebie jest, aleś gupi jak mój papuć. Zasłysz.