• langus lm langusy, powsz., żart.[drągal o wysokim mężczyźnie lub chłopcu]: Taki langus, że schyla sie, jak przez drzwi przechodzi. Tyn langus odpado, bo mo za duże giyry do tych śladów kole drzywka. Bademajster dał nam spokój, ino całki czas szpycował na takiego jednego langusa, co wystąpił w badejkach. Tyż buł dosyć langus. Inform. Krzysiu to już tero langus na dwa metry. Inform.

sieci społecznościowe