• lania przestarz., żart.[w języku uczniowskim: szkoła]: Pamiętam taką, w której nie starczyło węgla dla całej szkoły i musieliśmy nieco skrócić naukę, chodząc "do lani" na dwie zmiany. Aby sie chłopyszek luchać nauczy i zawdy na drugi dzień w lani kómu nawtyko. [...] roz był wyjątkowo nicpoty i ojciec wydoł mu surowy zakaz opuszczanio dumu. Bez cołki dziyń aby do lani i nazot. Patrze a tu... stary Szkudlarek kasztelan zez lani. Latali my zez Kajem (takim kumplem zez lani). Schlus z całą lanią, mówie, wiaruchna i jazda idziemy do... wojska! Chodziyłym do szkoły tutej na Garcarskóm i potym jeszczy do ty stary lani tam na Dzierżyńskiygu, znaczy na Górnej Wildzie to było, nie, stara lania to sie nazywała. Stara lania, to była stara szkoła. Do lani chodziliśmy razym na Św. Marcin. Inform.

sieci społecznościowe