• latowy powsz. [letni]: Nie dość tego: ostatnimi czasy co roku, w miesiącach latowych, przeszło dwudziestopięciomilionowa lawina wycieczkowiczów... wtaczała się w lasy. Nigdy nie zapomnę latowego wieczoru spędzonego w trójkę przy kolacji pod gołym niebem w Puszczykowie. [...] poznaliśmy się na zabawie latowej w Kurowicach, grali dżez singers. Na Wielkanoc już w latowych płaszczach i w kostiumach sie szło, a teraz tak zimno. Inform. Załóż latowóm bluzeczke bez rynkawów na taki gorónc. Inform.