• leberka powsz. [wątrobianka, pasztetowa]: Wygrywający fundował zazwyczaj pół funta leberki, którą zjadaliśmy wspólnie bez chleba. Dzieci do rzeźnika chodziły, bo starszym wstyd było. "Niech pani leberki nie kładzie, prosiły, bo ojciec tego nie lubi". Każdy by zostawił, choć było mało prawdopodobne, że ci doręczą, a ćwierć funta leberki drogą nie chodzi. I wepchnąłem rękę do kieszeni płaszcza, gdzie ku swojemu zdumieniu odkryłem skibkę chleba z pachnącą leberką. [...] jod leberke, plyndze, szabel. Z początku jeździłem tramwajem po 20 groszy za przejazd, lecz w miarę pogłębiającej się biedy zacząłem chodzić pieszo, bo 20 groszy to były cztery bułki a licząc powrót, dodatkowo ćwierć funta leberki. Inny klient krytycznie ocenia oferowany towar: "Ta leberka jest cienciejsza od tego knobloszka". Nażarł sie szczun na imieninach babusi kichy, salcesonu, leberki, knoblocha. [...] sąsiadki mówiące... leberka na wątrobianke. Oczywiście były też zemelki i kaszaki, no i leberka, bo nie każdego było stać na kupno drogich kiszek. Pogorszy się także zasób lodówek w bufetach pracowniczych, mniej "leberki" będą produkowali rzemieślnicy. No i służba szła przy tej śpiewce jak ten chleb zez masłem i zez tą leberką! [weź]... od habaja leberki, kamsztyku i karmónady po funcie. Inform. [...] gotowano niektóre kiszki, na przykład leberkę. Inform.