• lejaty [płynny, lejący się (także w znaczeniu przenośnym)]: Co tyn sos taki lejaty? Ni móg być gyńściejszy? Inform. Będzie ładna spódnica będzie sie dobrze układać, bo materiał taki lejaty. Inform.

sieci społecznościowe