• lepszy [jako rzeczownik: określenie człowieka, który nie należy do biedoty]: Nie mniej frapującym tematem rozmów jak choroby czy przygody z morami było życie "lepszych". Na wodzirejów wybierano zawsze te lepsze... Lepsi trzymali ze sobą sztamę.