• lewus D lp -a, pogardl.[osoba prowadząca podejrzane interesy]: Po co tyn lewus znowu tu przyloz? Już mie na nic nie nacióngnie! Inform. Widziołeś tego lewusa? Jak zwykle cóś kómbinuje. Inform.

sieci społecznościowe