• młodzie wych. z użycia [drożdże]: Przyńdźcie w te pyndy, bo bydzie u nas placek na młodziach, babka melóna. W Lublinie i Lasku kolędowaliśmy od domu do domu dopraszając się drożdży, czyli "młodzi", bo tak nazywało się toto w Poznańskiem. Pyzów bez młodzi nie zrobisz. Inform. Dziadek robił przy młodziach w Luboniu, a teraz mają te fabryke zamknąć, to i dobrze. Inform. Zrobie pyzy jak będe miała młodzie. ◊ fraz. rosnąć jak na młodziach [rosnąć bardzo szybko]: A tłum rósł jak na młodziach. Jak na młodziach te dzieciary rosnóm. Zasłysz.