• madrac [materac]: Ale pomyśl jaka ja byłam naprawdę; nie bo, już nie o to wiesz że szwabskie, że o ile wiem przed wojną, że po dyplomacie, ale, polskie maderace? Połóż sie tylko na tym madracu. Zasłysz.

sieci społecznościowe