• maryjanka [majeranek]: Nie doł do kaszoka maryjanki i tako mdlizna mu wyszła. Inform. Czy to syn tego znanego lekarza Płaczkowskiego teraz maryjankiem handluje? Inform. Pani, proszę o paczuszkę majeranki. Inform.

sieci społecznościowe