• muki blp [dąsy]: Co to za muki? Co ty sobie wyobrażasz? Inform. Takie muki to czasym dzieciokowi z wiekiym przechodzóm. Inform. fraz. mieć muki [dąsać się]: Lepiej jej nie drażnij, od rana ma muki. Inform. Wczorej mioł muki, dzisiej mo muki... Co sie z niym dzieje? Zasłysz. ◊ fraz.wypędzić muki [oduczyć dąsów]: Wnet te muki ci wypędzę. "Ja ci te muki wypędzę..." tam w nosie mi wypędziuł. ◊ fraz.wybić z głowy muki [oduczyć dąsów]: Bo ci ojciec zaraz te muki wybije z głowy. Zasłysz.