nagibać się

  • nagibać się [napracować się, naharować się, zmęczyć się przy pracy]: On to sie przy tym zbijaniu palet nagibie zdrowo... Inform. Nigdy sie jeszcze tak nie nagibałem jak dzisiej. Zasłysz.Na gospodarce nagibiesz sie, ale widzisz wyniki swojej roboty. Inform. Nagibołym sie przy wnoszeniu mebli na piyntro, ale już mieszkómy na swojym. Inform.