• nagibany 1. [nawrzucany]: Antrejka pełno retyrtów nagibanych przez wuja Ignaca. Zasłysz. 2. [zmęczony po pracy]: Jak wracam z roboty do chaty to taki nagibany jezdym, że ino bym kład sie i spał. Inform. Ty też zawsze po ty wolny sobocie taki nagibany jezdeś! Inform.fraz. mieć nagibane [być nienormalnym, chorym umysłowo]: Ty to masz zdrowo nagibane! Za taką robote sie brać! Inform. On mo chyba nagibane, czymu zawrócił? Zasłysz.