• obmaza
  • obmaza pogardl.[byle co, nic dobrego także w odniesieniu do ludzi]: [...] szwabska rych omaza, ema. [...] w dupie ci pomoże, jak żeś jest omaza. ◊ fraz. ślepa omaza, ślepa obmaza iron., pogardl.[byle co, coś bez żadnej wartości]: Wyzysku parobka czy dziewki, którzy służyli za "ślepą omazę". Zaś mu dadzóm jakóm ślepóm obmaze, żeby ludzióm gymby zatkać. Inform. Tóm ślepóm obmaze człowiek dostanie i za to mo żyć do kóńca miesiónca. Inform.