• ochrónka przestarz.[przedszkole (dawniej prowadzone najczęściej przez zakonnice)]: Czy wystarczy pracy w przedszkolach dla wszystkich ochroniarek martwiłam się pamiętając o przedwojennych czasach; może nie będzie trzeba szukać prywatnych ochronek lub wyjeżdżać na Polesie. Na parterze prowadziła ochronkę Waleria Patther. Chodziłem do ochronki, którą prowadziły siostry zakonne na Wildzie. Inform. Jak buł małym gzubym, to chodziuł do ochrónki. Inform.

sieci społecznościowe