• racha blm, ekspr. [złość, gniew]: [...] całe lata w Polsce a po polsku nie mówiła, nigdy, wedle rachy albo on rozmawiał. Wedle rachy, że ja taka piękna ona stara. To nie z ty rachy na ciebie, ino jest tako tradyncjo, że jak sie kogo wyciągnie zez wody, to daje mu sie przeciw umglyniu po sznupie. Frącka z ty rachy na mnie poszła zez imienin precz. ◊ fraz. mieć rachę na kogo [długo gniewać się na kogo, chować w sercu urazę]: Łe cholera, kuniec świat ale na mnie miaa rachę. Ale była zło; pomyśl że ja się nie baam. [...] to by była wszystko pestka ale zdajesz sobie sprawę jaką na mnie rachę miaa? Nadmieniam na marginesie, iż jak zaznaczył ob. czł. br. b. maszynista Krowa w terminie wcześniejszym, nie posiada już żalu ani rachy na ob. delegata Radcę Placka. Teroz to rychtyk-żym mioł rache: ciyngiym jezd (!) chłopot z tym nadrachem, jakby mu świgło sie na czache! Wiara wew sali troche mu zawiściła, ale tyż troche mieli na niegu rache, bo perzonel cołki czas ino na niegu szpycowoł. Andrzej ma na mnie rache, że nie wyrypałem tym redachtorom, co o tym myślę. Czekali przed szkołą by zemste odbić na skórze nauczyciela, nazywali to ma rache. Nauczyciele nie wychodzili, czekając aż im racha przejdzie. Mioł rache jak ktoś sie z niegu wyśmiywoł. Inform.

sieci społecznościowe