• rachcie blp,[dawniej w języku uczniowskim: rachunki; obecnie: matematyka]: Zyga nie lubioł polywy, histy i rachci. Inform. Za chłopoka byłym zawsze dobry z rachci. Inform.

sieci społecznościowe