• siber przestarz. [mistrz, brygadzista]: Dodano nam jeszcze jednego "folksdeutscha" (!) jako "sibra" (brygadzistę) oraz jednego SS. [...] i tera który z tych starych podpod u tych młodych, nie, tam z majstrym czy tam ze sibrym, tym brygadzistom... to mu sie na wieczór przybiło szuflade takim gwoździym, nie. Robiył na dryjbance, nie, to tam musioł tymu całymu forarbajterowi cóś załatwić, sibrowi, nie, miszczowi tam, nie. Tyn stary Katana był moim sibrym.
  • siber przestarz.[szyber w piecu]: Weź zaro zasuń siber w angielce. Inform. Siber w piecu zamkni! Inform.
  • siber przestarz. [rodzaj tańca]: [...] tancowali my różne kawołki, a najwięcej oberków, walców i sibrów. Chto zaś przy sibrach dość sie skatani, tyn pokramuje sobie z melami.