• szporanie [oszczędzanie, ciułanie pieniędzy]: Zbyt wiele było atrakcji, które na rynek dostarczał lekki przemysł, zbyt głęboko toczył ludzi nałóg szporania. Co ci przydzie dzisiej z tego szporanio, jeźli piniądz tak szybko traci wartoś? Inform.

sieci społecznościowe