taśtać się

  • taśtać się [wlec się]: Cherlał od tej pory, z ledwością taśtał się na pole i przy obejściu. Patrze, kto to sie tak powoli tośto a to Zyga z giyróm w gipsie. Inform.