• tartuch ,zwykle w lm tartuchy przestarz. [kluski z mąki tatarczanej (gryczanej)]: Z mąki tatarczanej (zwanej także taterczaną) robi się w Wielkopolsce kluski ciemne, zwane tartuchami. Tartuchy to sie dawni jadło, dziesiej już mało któro kobiyta umiy ugotować. Inform.

sieci społecznościowe