• taszelampa przestarz.[latarka kieszonkowa]: Jak jechoł na obóz, to zawsze taszenlampe ze sobóm broł. Inform. Teroz to trzeba mieć szczęście, żeby porzónnóm taszelampe kupić. Inform.

sieci społecznościowe