• tereśnia wych. z użycia [czereśnia]: Zamiast morele mówi się w Wielkopolsce aprykozy; wyraz czereśnie występuje jako tereśnie. W ogródku bez środek szły kierzki z angrystami [...], pore drzyw tereśni i jedna glubka. Downi to były tereśnie teroz już ni ma takiych dobrych gatunków. Inform.

sieci społecznościowe