• topek przestarz.[nocnik]: Jak jes małe dziecko, to topek w dómu musi być. Inform. Stasinek to może godzinami siedzieć na topku, ino zabawki musi mieć. Inform.

sieci społecznościowe