uczaplić się

  • uczaplić się wych. z użycia [rozsiąść się]: Frącka uczapliła się na ryczuszce. (Pelasia) uczapliła sie na ryczce i gały wybałuszo. Inform. Czasu ni ma, a ta tu jak sie nie uczapli, jak nie zacznie brawyńdzić! Inform.