• umurzyć [ubrudzić, zwłaszcza węglem, sadzą itp.]: Chcioł rozdmuchać łogiń w piecu i całkóm kalafe se umurzuł. Inform. Pazury se umurzył, bo coś tam grzeboł przy samochodzie, a potym, szplin naczaśniynty, wito sie z ciotkóm. Inform.

sieci społecznościowe