• uskromnić wych. z użycia 1. [poskromić, uspokoić]: A ja się tylko gryzłem i deliberowałem, jak by tego Szczepana uskromnić. 2. [posprzątać]: Chociaż tak troche tu uskrómnie, bo zaroz przychodzóm goście. Inform.