Język migowy i pismo Braille'a

Informacja o zasadach komunikowana się z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243).

Urząd Miasta zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące wsparcie:

1. Bezpłatne usługi tłumacza języka migowego (w trakcie załatwiania sprawy urzędowej ), w systemach:

  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo-migowego (SJM),
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON)

2. Dyżur tłumacza migowego w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. K. Libelta 16/20, w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.

3. Informacje o usłudze można uzyskać za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt, stosując następujące kanały kontaktu z osobami głuchoniemymi:

  • telefon: (pomoc osoby przybranej) 61 646 33 44

  • sms: 783 944 112

4. Urząd Miasta udziela pomocy osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta, poprzez zlecenie usługi, polegającej na odczytywaniu i przedrukowywaniu pism skierowanych do Urzędu Miasta w alfabecie Braille'a. Instruktor pisma punktowego zapewnia przygotowanie dwóch  wersji pism:

  • jednego w alfabecie Braille'a,
  • jednego w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej do podpisania przez upoważnionego pracownika Urzędu odpowiedzialnego za udzielenie odpowiedzi do akt sprawy.

W przypadku skierowania do Urzędu Miasta korespondencji w alfabecie Braille'a, należy przekazać korespondencję do Wydziału Organizacyjnego lub zgłosić konieczność odczytania treści pisma za pośrednictwem zgłoszenia w Biurze Poznań Kontakt na zasadach o których mowa w pkt.3.