PESEL dla obywateli Ukrainy

Od najbliższego wtorku, tj. 21 czerwca 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy chcą wyrobić numer PESEL, mogą
to ponownie zrobić przy ul. Libelta 16. Dotychczasowy punkt zlokalizowany w Galerii Malta został zamknięty.

Dodatek osłonowy - informacje

W Poznańskim Centrum Świadczeń w dalszym ciągu można ubiegać się o element tarczy antyinflancyjnej
w postaci dodatku osłonowego. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 października 2022 roku.

ID Poznań

ID Poznań to system zarządzania tożsamością cyfrową mieszkańców Poznania. Z aplikacji ID Poznań osoby zainteresowane mogą korzystać za pośrednictwem pzreglądarki internetowej.

Strona 1 2 24