Wnioski o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia w Poznańskim Centrum Świadczeń można ubiegać się o dodatek osłonowy, w związku rosnącymi cenami gazu czy prądu. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy - grafika artykułu
Wnioski o dodatek osłonowy

Komu przysluguje dodatek osłonowy, w ramach rządowej tarczy inflancyjnej?

  • Gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2100 zł netto miesięcznie,
  • gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza 1500 zł netto miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia powyższego dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatek osłonowy nie zostanie wypłacony, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż - 20 zł.

Gdzie można pobrać wniosek o dodatek osłonowy?

W jaki sposób można złożyć wniosek?

  • Osobiście po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • elektronicznie wykorzystując profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego uzyskają Państwo pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt - 61 646 33 44.

KR

sieci społecznościowe