Specjalne auto skanowało reklamy w Poznaniu

Ponad 300 km dróg w stolicy Wielkopolski przeskanował specjalny samochód wyposażony w kamerę 360 stopni. Zebrane dane pomogą ustalić, gdzie znajdują się nośniki reklamowe oraz ile ich jest. Ułatwi to późniejszą egzekucję przepisów uchwały krajobrazowej.

Specjalne auto skanowało reklamy w Poznaniu - grafika artykułu
Specjalne auto skanowało reklamy w Poznaniu

Fotorejestracja ulic miasta odbyła się przy pomocy samochodu wyposażonego w kamerę sferyczną HD (360 stopni) oraz układ geopozycjonowania. Efektem skanowania jest chmura punktów 3D. Umożliwia ona precyzyjne odwzorowanie ulicy i pasa drogowego. Podobne systemy wykorzystuje Google do tworzenia swoich map. 

Auto przeskanowało ok. 330 km najważniejszych dróg na terenie Poznania. Wiedza o lokalizacji reklam pomoże pracownikom urzędu w egzekwowaniu przepisów uchwały, w tym nakładaniu kar na podmioty zarządzające nośnikami niezgodnymi z obowiązującym prawem. 

W stolicy Wielkopolski firmy reklamowe i przedsiębiorcy mają jeszcze osiem miesięcy na zaadaptowanie swoich nośników do wymogów uchwały krajobrazowej - 5 sierpnia mija roczny okres dostosowawczy. 

Poznaniacy mogli już wcześniej spotkać samochód do fotorejestracji na miejskich ulicach. W 2022 roku Miasto zdecydowało się na przetestowanie tego rozwiązania i przeprowadzenie pilotażowego skanowania fragmentu ulicy Grunwaldzkiej. 

Tego typu metody są używane w miastach m.in. do weryfikacji tablic rejestracyjnych samochodów w strefach płatnego parkowania, a także do inwentaryzacji nośników reklamowych. 

WIDEO

Porządkujemy miasto

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich, staromiejski, obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Do kolejnego - zurbanizowanego - zaliczane są pozostałe osiedla mieszkaniowe oraz tereny, gdzie dominują usługi i przemysł. Uchwała wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Jednakowy za to jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały - wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.

Informacje przybliżające zapisy uchwały krajobrazowej można znaleźć na stronie www.poznan.pl/krajobrazowa.

JZ