Cztery pory roku w świecie zapylaczy - konkurs plastyczny dla dzieci

Miasto Poznań już po raz trzeci zaprasza dzieci z poznańskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. 

Motyl na białych kwiatach - grafika artykułu
Zdjęcie - Motyl

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem "Cztery pory roku w świecie zapylaczy", a zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej własne obserwacje życia zapylaczy w dowolnej porze roku.

Wybrany temat zadania konkursowego ma zachęcić dzieci i rodziców do odwiedzenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy" znajdującej się w Lesie Dębińskim. Ścieżka w przystępny sposób przybliża odbiorcom niezwykle zróżnicowany, barwny i pełen ciekawostek świat owadów zapylających, ukazuje zmiany w przyrodzie wynikające ze zmiany pór roku oraz pokazuje, co dzieje się w tym czasie z zapylaczami.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej (nie przestrzennej).

Pracę konkursową wraz z podpisanymi zgłoszeniem oraz oświadczeniem, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, należy doręczyć:

1)      osobiście do skrzynki podawczej znajdujących się w holach budynków Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, ul. 3 Maja 6, ul. Libelta16/20, ul. Gronowa 20, ul. Za Bramką 1 - do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy";

lub

2)      korespondencyjnie na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania ul. 28 czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań - do dnia 26 kwietnia 2023 r. w zaklejonej kopercie z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy";

lub

3)      elektronicznie w postaci zdjęcia lub skanu (rozdzielczość min. 300 DPI) na adres poznandlapszczol@um.poznan.pl do dnia 26 kwietnia 2023 r. z opisem: Konkurs plastyczny "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Każdy plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 26 maja 2023 r. na stronie internetowej Miasta Poznania.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez Organizatora o przyznaniu nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu.

Konkurs plastyczny pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy" jest organizowany przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w ramach programu "Poznań dla pszczół".

Załączniki

sieci społecznościowe