Azyl dla ptaków i małych zwierząt

Miasto Poznań i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mają podpisaną umowę na prowadzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz wolno żyjących ssaków z terenu miasta Poznania. W ośrodku przyjmowane są oprócz ptaków także drobno żyjące ssaki z gatunków: wiewiórka pospolita, jeż wschodni, jeż zachodni i inne potrzebujące pomocy weterynaryjnej.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej dysponuje nie tylko wolierami dla zwierząt, ale również wyspecjalizowanym sprzętem diagnostycznym i fachową kadrą. Tym samym zwierzętom wolno żyjącym z terenu Poznania stworzono optymalne warunki do powrotu do zdrowia. Dzięki sprawnie udzielanej pomocy weterynaryjnej ponad połowa przyjmowanych do Ośrodka zwierząt wraca do swojego naturalnego środowiska. Biorąc pod uwagę kondycję przywożonych dzikich pacjentów, jest to bardzo dobry wynik.

Ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt działa codziennie. Ptaki i małe ssaki można przywieźć osobiście lub zgłosić interwencję Ekopatrolowi Straży Miejskiej Miasta Poznania. Sam ośrodek rehabilitacji nie świadczy usług transportowych.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej mieści się przy ul. Szydłowskiej 43 w Poznaniu. Godziny otwarcia: dni powszednie 8.00-21.00, niedziele i święta: 10.00-18.00.

Telefony kontaktowe: Ekopatrol Straży Miejskiej Miasta Poznania: 61 878 5587, zgłoszenia można przekazywać pod numer interwencyjny 986. Ośrodek leczenia i rehabilitacji: 61 846 6684.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej